Badanie dla pracowników i kierowców

Wykonujemy badania wstępne i okresowe dla pracowników, książeczki zdrowia dla potrzeb sanitarnych. Badania dla kierowców gr. B oraz dla grup zawodowych kierowców.